Velkommen til

MatLex

 

Det er en god ide at starte med at vælge Introduktion, hvor det forklares, hvad MatLex er, og hvordan det er tænkt anvendt.

Seneste nyt:
Medianer, vinkelhalveringslinier, midtnormaler og højder (28. feb. 05)
Parallelforskydning af grafer er omarbejdet (1 feb. 05)
Grafisk løsning af uligheder med en interaktiv figur (7 jan. 05)
Konstruktionsvejledning til et vandret solur (20 okt. 04)
Random walk (1 juli 04)
Astronomi (10 juni 04)
Differentiation af omvendte funktioner og Omvendte trigonometriske funktioner (2. juni 04)

Oversigt

Tal og ligninger
Ligninger
Uligheder
Andengradsligninger ax2 + bx + c = 0
Eksponentielle ligninger ax = c
Procent- og rentesregning
Rentesregning
Generelt
Kapitalfremskrivning
Tilbageskrivning af kapital
Gennemsnitlig vækstrate
Opsparingsannuitet
Gældsannuitet
Gennemsnit
Gennemsnitlig vækstrate
Sammensat procent
Indekstal
Moms
Geometri
Generelt
Vilkårlige trekanter
Areal
Ensvinklede trekanter
Sinusrelationen og cosinusrelationen
Sinus, cosinus og tangens
Den retvinklede trekant
Kurver
Den rette linie (2d)
Skæring mellem to linier
Cirklen
Keglesnit ay2 + bx2 + cxy + dy + ex + f = 0
Parameterkurver
Keglesnit
Snit i kegler
Ellipsen
Parablen
Hyperblen
Polyedre
Tetraedret
Oktaedret
Funktioner
Generelt
Proportionalitet og omvendt proportionalitet
Lineære funktioner
Numerisk værdi |x|
Andengrads polynomier
Polynomier
Eksponentielle funktioner
Logaritmefunktionen
Potensfunktioner
Trigonometriske funktioner
Sammensatte funktioner
Omvendt funktion
Iteration
Grafplotter
Differentialregning m.v.
Kontinuitet
Differentialregning
Tangentbestemmelse
Differentiation af standardfunktioner
Regneregler for differentiation
Stamfunktion
Eksponential- og logaritmefunktioner
Differentiable funktioners grafer
Skema over differentialkvotienter og stamfunktioner
Integralregning
Areal og rumfangsberegninger
Regneregler for integraler
Integraler og summer
Uegentlige integraler
Skema over differentialkvotienter og stamfunktioner
Differentialligninger
Ligninger af første orden
Separable ligninger : y' = h(x)g(y)
Ligninger af anden orden
Vektorregning
Vektorer i planen (2d)
Skalarproduktet (prikproduktet)
Determinanter
Projektion
Arealberegning
Additionsformlerne
Den rette linie
Vektorer i rummet (3d)
Generelt
Skalarproduktet (prikproduktet)
Planer i rummet
Linier i rummet
Vektorproduktet (krydsproduktet)
Parameterkurver
Polære koordinater
Den rette linie
Cirklen
Tangent
Krumning
Det skrå kast
Spiraler
Skruelinien
Bezier splines
Cykloide, epicykel og hypocykel
Cykloiden
Epicykliden og hypocykloiden
Sandsynlighedsregning
Grundbegreber
Symmetrisk sandsynlighedsfelt
Stokastisk variabel
Kombinatorik
Binomialfordelinger
Stikprøver med og uden tilbagelægning
Kombinerede hændelser
Betinget sandsynlighed
Bayes sætning
Binomialudviklinger
Statistik
Grupperede observationer
Hyppighed, frekvens og middelværdi
Kumuleret frekvens og sumkurve
Fraktiler og kvartilsæt
Kontinuerte fordelinger
Middelværdi, varians og spredning
Stikprøver
Test af hypoteser
Normalfordelingen
t - fordelingen
Χ2 - fordelingen
Algebra og talteori
Største fælles divisor
Grupper
Primtal
Følger og rækker
Potensrækker
Sætninger om rækker
Taylor - rækker
Matematiske essays
Hvad er matematik?
Jens Hansen eller bodegafri sandsynlighedsregning
Matematik giver et begreb om evigheden
Måletals første betydende ciffer
Landmåling
Fysik og Astronomi
Solure
Astrolabiet og den stereografiske projektion
Gasfysik
Radioaktivitet - matematisk set
Er jorden rund - og hvorfor ikke?
Keplers love for planetsystemet
Relativitetsteori
SLEM - en elementær datamaskine
Studyguides
Faq
Links
Ordliste

Google
WWW http://ga.randers-hf-vuc.dk

Henvis til MatLex

Antal besøgende siden 2 jan. 2010:      
eXTReMe Tracker