Eulers konstant e

Leonhard Euler Ved siden af π er Eulers konstant e den mest interessante konstant i matematikken.

Emner

Definitionen

John Napier e kom til verden i slutningen af 1500 - tallet, da John Napier og Henry Briggs opfandt den naturlige logaritme. I dag anvender vi følgende
    DEFINITION: ln(x) er den stamfunktion til 1/x , der indeholder punktet (1, 0).

Her er vist, at ln(x) er en logaritmefunktion. ♦

e fastsættes som logaritmens grundtal, så ln(e) = 1. e er altså rod i ligningen ln(x) = 1.

Denne ligning kan løses v.h.a. Newton - iteration af funktionen f(x) = ln(x) – 1.

Da ln(x) er differentiabel i x = 1 med differentialkvotienten ln'(1) = 1, har vi

ex og ax

Sætter vi y = ln(x + 1) og dermed x = ey – 1 i resultatet, får vi, da x → 0 medfører y → 0


lim
x → 0
ln(1 + x)
x
= 1 eller
lim
y → 0
y
ey – 1
= 1 eller
lim
y → 0
ey – 1
y
= 1 eller
lim
x → 0
ex – 1
x
= 1 ,

ex er differentiabel i x = 0 med differentialkvotienten 1.

Heraf følger, at

ex er differentiabel i alle x med differentialkvotienten (ex)' = ex. ex er altså både sin egen differentialkvotient og sin egen stamfunktion. Funktionerne f(x) = k ex er de eneste med denne egenskab. ♦

For a > 0 er a = eln(a), så ax = (eln(a))x = ex ln(a), som kan differentieres sammensat

Rækkeudviklinger af e

Her er vist, at e kan potensrækkeudvikles:

Her er nævnt, at e kan skrives som en kædebrøk:

Summen af tilfældige tal mellem 0 og 1

Lægger man tilstrækkelig mange tilfældige tal fra [0; 1] sammen, kan man naturligvis nå vilkårlig højt. Men hvor mange skal man (i gennemsnit) lægge sammen, før summen overstiger f.eks. 1?

Eksperimentet

Vi forestiller os, at vi har en maskine, der forsyner os med en strøm af tilfældige tal i intervallet [0; 1]. Efterhånden som de dukker op, lægger vi dem sammen og noterer, hvor mange, der skal til, før summen overstiger 1. Eksperimentet gentages, til vi har en fornemmelse af, hvad det gennemsnitlige antal tal bliver. I praksis kan det gennemføres ved at benytte regnemaskinen herunder, eller ved at tage en tilfældig tabelkolonne og notere de tre sidste ciffre af en tabelværdi og opfatte det som et tal mellem 0 og 1.

Frekvensfunktion og fordelingsfunktion

Lad ti være en følge af tilfældige tal i [0; 1]. Med sn betegner vi afsnitsfølgen

sn er en stokastisk variabel, der antager værdier i intervallet [0; n]

Fordelingsfunktionen Fn(x) er sandsynligheden for, at sn ≤ x.

Da tallene antages at være rektangulært fordelt, er

Generelt

Sandsynligheden for, at i tal lagt sammen netop overstiger 1 er

Der skal altså i gennemsnit lægges e tal fra [0; 1] sammen, for at summen overstiger 1.

Links

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]