Komplekse tal og funktioner

Hvis de reelle tal svarer til punkterne på en tallinie, hvad svarer så til en plans punkter ?

Emner

Komplekse tal

På samme måde som man skriver et punkts koordinater P(a, b), kan man skrive et komplekst tal på formen z(a, b). a kaldes tallets realdel og b imaginærdelen.
Et sædvanligt reelt tal a svarer så til det komplekse tal (a, 0).

Regneregler for komplekse tal

Er z1 = (a1, b1) , z2 = (a2, b2) og |z|2 = a2 + b2, gælder

 1. z1 + z2 = (a1, b1) + (a2, b2) = (a1 + a2, b1 + b2)
 2. z1 – z2 = (a1, b1) – (a2, b2) = (a1 – a2, b1 – b2)
 3. z1 · z2 = (a1, b1) · (a2, b2) = (a1a2 – b1b2, a1b2 + a2b1)
 4. ||z1||z2|||z1 + z2||z1| + |z2|   (Trekantuligheden)

De to første regler overrasker vel ikke; men den tredie! F.eks. er

Når vi udvider vor talverden fra den reelle akse til den komplekse plan, har ligningen z2 = –1 altså en løsning (0, 1)! Det er en væsentlig grund til at interessere sig for komplekse tal.

Der er tradition for at kalde tallet i = (0, 1) for den imaginære enhed, og man skriver ofte

Division.

Disse ligninger kan løse v.h.a. determinantmetoden, og vi finder

Regnereglerne for komplekse tal kan altså skrives

 1. z1 + z2 = a1 + ib1 + a2 + ib2 = a1 + a2 + i(b1 + b2)
 2. z1 – z2 = a1 + ib1 – (a2 + ib2) = a1 – a2 + i(b1 – b2)
 3. z1 · z2 = (a1 + ib1) · (a2 + ib2) = a1a2 – b1b2 + i(a1b2 + a2b1)
 4.  
  z1
  z2
  = a1 + ib1
  a2 + ib2
  = a1a2 + b1b2
  a22 + b22
    +   i a2b1 – a1b2
  a22 + b22

Ë Denne regnemaskine giver dig sum, differens, produkt og kvotient af to komplekse tal.
Indtast værdierne for de to komplekse tal og klik uden for boksen.

z1 : + i og z2 : + i giver
z1 + z2 : + i , z1 – z2 : + i , z1 · z2 : + i og z1 / z2 : + i

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Kompleks konjugering   z~ = a – ib

z = a + ib og z~ = a – ib kaldes hinandens konjugerede. Vi ser, at

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Den geometriske tolkning

I den komplekse plan kaldes 1-aksen den reelle akse og 2-aksen den imaginære. Det komplekse tal a + ib afsættes i punktet (a, b).

Modulus og argument
Beklager, din browser kan ikke vise applets. Anvender vi i stedet polære koordinater, bestemmes punktets sted af modulus r = |z| (afstanden til nul-punktet) og argument φ (retningsvinklen til punktet). Sammenhængen er givet ved

a = r cos(φ) , b = r sin(φ) og

r =

a2 + b2
og φ = tan–1( b
a
).
Man skriver

  z = a + ib = rφ,
  re(z) = a , im(z) = b,
  mod(z) = |z| = r , arg(z) = φ
  .

Af multiplikationsreglen z1 · z2 = (a1, b1) · (a2, b2) = (a1a2 – b1b2, a1b2 + a2b1) ser vi, at

|z1 · z2|2 = (a1a2)2 + (b1b2)2 – 2a1a2b1b2 + (a1b2)2 + (a2b1)2 + 2a1a2b1b2 =
(a12 + b12)(a22 + b22) = |z1|2 · |z1|2. Altså

tan(arg(z1 · z2)) = a1b2 + a2b1
a1a2 – b1b2
= b1/a1 + b2/a2
1 – b1b2/a1a2
= tan(arg(z1)) + tan(arg(z2))
1 – tan(arg(z1))·tan(arg(z2))
=
tan(arg(z1) + arg(z2)) , altså

Regnemaskinen regner et komplekst tal om mellem formerne z = a + ib = rφ.
Ændr værdien for a , b , r eller φ og klik uden for boksen.

z: +i = r: φ:

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

zn = 1

Ligningen zn = 1 , n ∈ {1, 2, 3, ...} løses naturligvis af z = 1, men er der andre løsninger ?

Beklager, din browser kan ikke vise applets.

Er z = rφ er
zn = (rn) =
rn(cos(nφ) + i sin(nφ))

ifølge det foregående. Ligningen zn = 1 løses derfor af rn = 1, nφ = 2π p eller r = 1, φ = 2π p / n med p ∈ {0, 1, ... , n–1}. De n løsninger ligger altså på enhedscirklen med vinkelafstenden 2π / n. Da desuden z = 1 er en løsning, er løsningsmængden fastlagt.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

ez = ex + iy

Vi tror på, at de sædvanlige potensregneregler også gælder i den komplekse verden og skriver ex + iy = exeiy, og ser først på den komplekse del.

eiy

Vi ser på funktionen f(y) = cos(y) + i sin(y). Ved differentiation med hensyn til y fås

som er, hvad man måtte forvente, hvis f(y) = eiy kan differentieres efter reglerne for differentiation af sammensatte funktioner. Det leder os til følgende

Vi ser, at